dimarts, 29 de setembre de 2015

Anàlisi d'un edifici històric

Anàlisi d'un edifici històric

1.Materials utilitzats: Les construccions estan fetes de diferents materials segons l'edificació, antigues o modernes.

Els materials són elements sòlids amb resistència, que és la capacitat de suportar pesos i conduir-los cap baix, on hi ha fonaments.

 

 En aquesta imatge veiem diferents materials constructius: els murs són fets de maó, rajoles de  fang cuit i les columnes són de pedra.

 A més dels materials per construir, hi ha els d'acabat, per fer la pell dels edificis, com els marbres, les rajoles, la fusta... Avui en dia es construeix el formigó armat.


  • es fan uns motlles amb la forma que convingui (un mur, un pilar, una escala...),
  • dins es posa una ànima d'acer,
  • tot s'omple amb una barreja de pedres, sorra i ciment,
  • quan s'ha assecat es treu el motlle i ja es ben fort.

Aquesta escala d'un estadi, construïda per 
Nervi, és de ciment arma

2. Sistemes constructius: La coberta és l'element que protegeix l'edifici de l'exterior; descarrega el seu pes als murs o pilars.
Hi ha dues formes de dur el pes als fonaments:
· Bigues, que suporten una part de l'edifici.

  Aquest plànol, ens ajuda a comprendre com carrega la coberta: les  bigues descansen en columnes que porten el pes fins el terra.· Arcs, fent una xarxa, porten conjuntament tot el pes cap baix.

  


El pes de la coberta, formada per voltes, baixa pels murs fins els fonaments.

3.Tipus d'edificis: Les diferents menes d'edificis tenen, també, diferents esquemes compositius: no és el mateix un habitatge, que un temple o un castell.

 A la dreta, tenim un plànol i la maqueta d'una casa romana, tota ella organitzada al voltant del pati interior.
 
 


Aquest, és un altre tipus de plànol dels que hi ha avui en dia. A la part de baix hi ha el plànol d'una de les plantes, amb la distribució de les diferents habitacions
4. Espai: Els edificis tenen un exterior, que tanca el volum, és a dir: l'espai, creant un fora i un interior, que fa un dins. Però aquests espais queden dintre d'un altre, la ciutat, sempre té un centre, que és on es produeixen els fets més importants de la vida d'un poble.
                                                                                                        
  La ciutat antiga tenia els carrers estrets, a diferència de la ciutat actual, projectada pel trànsit dels automòbils.

     
  Buenos Aires, a la nostre dreta, està feta per carrers tallats a cordill, ben llargs i rectes, ben amples per la circulació; en canvi, mira aquest carrer de la Barcelona vella, a l'esquerra és tan estret que només amb molta dificultat hi pot passar un cotxe.
5. Símbols: Els símbols poden determinar la forma d'una obra.

 
 Aquest temple de Sant Climent, a Taüll, estàbalisat en funció dels quatre punts cardinals.

L'edificació té una orientació W-E: la part que el Sol, quan surt al matí, il·lumina primer és la de l'E, on hi ha l'altar; a la tarda, l'últim lloc on toca és a la porta, a l'Oest.

 6. Registres: Per que els constructors tinguin una idea ben precisa del que han de fer, usem els plànols, que són expressions visuals molt exactes de les diferents parts d'una construcció.

dimarts, 15 de setembre de 2015

L'ART


Definició d'Art:

L'Art és l'expressió dels elements en una forma de sentiments i emocions. Hi ha varies maneres d'expressar-se, com els camps de la música, la fotografia, la literatura, el cinema, l'escultura i la pintura. Respecte al vídeo ens explicava els primers conceptes d'art i les raons per les quals es van començar a fer.

Definició d'artista:
L'artista és aquella persona que crea l'art. Referint-se a diferents epòques i diferents activitats: escultors i arquitectes grecs, artesans medievals, gravadors del Renaixement, pintors del barroc, poetes romàntics, avantguardistes del segle XX.

Vehicles artístics:
Els vehicles artístics, si ens hi fixem bé, veurem que la pintura és alguna cosa més que una superfície plana: textures, tridimensionalitat, matèria.
D'altra banda, l'escultura és més que un volum. És també espai.
Per últim, veurem l'arquitectura, que no és només espai, sinó també volum i color.